BÃI BIỂN

Hồng Vân diễn ngâm :

&&&

Nơi đây có sóng biển
Gió lay các hàng dừa
Ta thả hồn
Trong bóng mát ban trưa.
Thân ta mở rộng
Đón đưa gió trời.

Ngoài kia
Sóng vẫn mù khơi.
Thân ta nghỉ mát,
Hồn thời theo mây.

Trách ai sinh cuộc đời này?
Bên ni, bên nớ
Ai hay cõi lòng?

Cuộc đời
Như gió mông lung.
Thân tuy xa cách,
Hồn chung một hồn!

Nguyễn Đàm Duy Trung
Punta Cana, Dominican Republic
July, 1991

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.