LỜI CUỐI – Thơ (Lê) Hoàng Ngọc Thanh Dung

Lời Cuối

Xin mời Quý Vị bấm nút dưới đây để nghe nhạc:

Tôi đi chẳng biết về đâu
Tôi đi để lại tình sầu chứa chan
Từ đây theo gió mây ngàn
Theo mưa bến vắng, nắng tràn dậm xa
Tôi đi tình vẫn thiết tha
Thương người hôm sớm vào ra, nhớ người
Từ đây vật đổi sao dời
Ngày vui đã hết chuyện đời đã xong
Cõi trời lồng lộng mênh mông
Thân tôi cát bụi thong dong tìm về
Thuyền đời rời khỏi bến mê
Tấm thân tứ đại trở về hư không
Thôi đừng thương nhớ tiếc mong
Đau lòng người ở, bận lòng người đi
Đành thôi chấp nhận biệt ly

Lê Hoàng Thanh Dung
30 tháng 12 năm 2008
(Bình thường Nàng ký tên dưới bài thơ là: Hoàng Ngọc Thanh Dung, nhưng đặc biệt, bài “Lời Cuối “ này Nàng lại dùng họ Lê của tôi – Lê Kim Ngân -, có lẽ tỏ ý rằng , dù có chết đi cũng sẽ mang theo họ chồng?)

****

LỜI CUỐI

Xin mời Quý Vị vào xem Youtube “Lời Cuối”

http://www.youtube.com/watch?v=WVT-kItbpQ4
(Lời Cuối)

Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Lê Hoàng Thanh Dung

Tôi đi chẳng biết về đâu

Tôi đi thổn thức, tình sầu chứa chan

Từ đây theo gió mây ngàn

Theo mưa bến vắng, nắng tràn dặm xa

Tôi đi tình vẫn thiết tha

Thương người hôm sớm vào ra, nhớ người

Từ đây vật đổi sao dời

Ngày vui đã hết, chuyện đời đã xong

Trời cao lồng lộng mênh mông

Thân tôi cát bụi thong dong tìm về

Thuyền đời rời khỏi bến mê

Hồn tôi lặng lẽ trở về hư không

Thôi đừng thương!

Thôi đừng nhớ!

Thôi đừng tiếc mong!

Thêm xót xa lòng người ở lại

Thêm vấn vương lòng người ra đi

Thôi đành thôi!

Thôi đành thôi!

Đành thế thôi!

Thôi đành thôi, đành chấp nhận biệt ly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.