BÀI 1. CHIÊM BAO, TỈNH THỨC?


BÀI 1.
CHIÊM BAO, TỈNH THỨC?

&&&

Đêm khuya nghe tiếng tụng kinh,
Trong cơn tỉnh thức, hay mình chiêm bao?
Hồn ai đi tự thuở nào,
Đi ra vũ trụ hay vào tình yêu?
Sớm mai, buổi tối, ban chiều,
Xin cho quên hết những điều đau thương.
Trời sinh ra những tơ vương,
Đi vào tềm thức, dễ thường ai quên?
Cầu cho đời được bình yên,
Hồn trong Kinh Phật, Cõi Tiên là mình!

Nguyễn Đàm Duy Trung
November 1991

5 thoughts on “BÀI 1. CHIÊM BAO, TỈNH THỨC?

  1. Kinh anh Phan’, cam on cac trang tho anh goi. Hay lam!. tranty.

    ________________________________

  2. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

  3. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.