BÀI 12 – TỈNH SAY, SAY TỈNH

BÀI 12 –
TỈNH SAY, SAY TỈNH

&&&

Cuộc đời khi tỉnh, khi say,
Tỉnh ra, ta biết là ngày, là đêm.
Khi đời ta đang say mềm,
Ta trong hư ảo ban đêm, ban ngày.

Thế nào là tỉnh là say?
Ta chẳng cần biết là ngày là đêm.
Muốn cho có chỗ tựa êm,
Hồn ta, ta chẳng buộc đêm với ngày.

Đời ta, ta nở nụ cười,
Tỉnh say, say tỉnh, mỉm cười, ta đi!

Vô Không
November 2004

2 thoughts on “BÀI 12 – TỈNH SAY, SAY TỈNH

  1. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

  2. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.