BÀI 14 – MỪNG SINH NHẬT 70 CỦA ĐÀM TRUNG PHÁN

BÀI 14 –
MỪNG SINH NHẬT 70 CỦA ĐÀM TRUNG PHÁN

&&&

Ngày Lao Động: Phán chào đời
Mừng người Lao Động muôn đời vinh quang
Mừng Đàm sinh nhật an-khang
Trăm năm trăm tuổi, bạn vàng có nhau
Phán-Nga chung một nhịp cầu
Mỗi năm sinh nhật thêm sâu ân tình
Chào đời lẻ bạn một mình
Cuối đời hiện thực mối tình yêu thương
Trái tim bừng cháy tình trường
Cùng Nga sánh bước con đường thăng hoạ

Lê Kim Ngân
May 1, 2012
Toronto

2 thoughts on “BÀI 14 – MỪNG SINH NHẬT 70 CỦA ĐÀM TRUNG PHÁN

  1. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

  2. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.