BÀI 17 – BÀI THƠ KHÔNG TÊN

BÀI 17 –
BÀI THƠ KHÔNG TÊN

 

&&&

Ta về trong dĩ vãng
Người tìm đến tương lai
Còn gì nơi hiện tại
Nhắn chi cho ngày mai?
Giòng đời trôi mãi mãi
Kỷ niệm nào tàn phai!

Văn Khoa
Aug 1991

2 thoughts on “BÀI 17 – BÀI THƠ KHÔNG TÊN

  1. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

  2. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.