BÀI 9 – DUYÊN PHẬN

BÀI 9 –
DUYÊN PHẬN

&&&

Nhớ khi xưa
Khi gió thu về
Bố gả chồng cho con
Đầy con về bên ấy
Đời con tăm tối từ đây
Chim sa vào lưới, biết ngày nào ra!

Ở với chồng
Anh hiền như bụt
Gia đình bên anh chẳng chút từ tâm.
Tình vợ chồng trống vắng
Có nghĩa mà chẳng có tình!
Mấy ai hiểu được lòng mình
Ngẫm ra mới thấy
Thương mình, thương con!

Thoát ra khỏi lưới
Em gặp anh
Đôi ta se duyên mới.
Có khi buồn, có lúc vui
Nhưng Em cảm thấy được tình.
Chỉ mong Anh hiểu lòng mình
Thương nhau đến cuối cuộc tình,
… Mình ơi!

Mù Sương
Toronto
November 2002

2 thoughts on “BÀI 9 – DUYÊN PHẬN

  1. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

  2. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.