BÀI THƠ CHO CON NGÀY CON HAI MƯƠI TUỔI – TO MY FIRST SON: DADDY’S POEM ON YOUR 20th BIRTH DAY

Thương tặng con trai Đàm Michael Hiếu Tôn ngày con 20 tuổi / To my beloved son DMHT
as you turn twenty .

Hồng Vân diễn ngâm:

TRONG KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC

Bố viết bài thơ này cho con
I write this poem (in Vietnamese) for you

Chắc con chưa hiểu được
Even though I know you do not understand it

Vì con sinh ở ngoại quốc, tiếng Việt không rành.
Simply because you were born abroad.

Ngày hôm nay, con vừa tròn 20 tuổi:
Today, while you have just turned twenty

Tuổi của vào đời , tuổi của yêu đương!
Age to meet life, age to love

Giờ đây bố vừa bằng tuổi Bà Nội
I am of the same age as your grandmother

Khi Bà bất chợt vĩnh viễn ra đi.
When she suddenly passed away.

Năm nay con cũng đã bằng tuổi bố
You are now as old as I was

Khi bố đang hăm hở du học xa nhà.
When I was thrilled to go abroad to study.

Tuổi đôi mươi, biển học thật bao la:
For a twenty-year-old youth, the sea of learning is immense

Học với trường đời, học trong sách vở mênh mông.
For him to learn from life, from a myriad of books.

Trong khuôn viên Đại Học,
At the university

Con sẽ tìm ra trong đời sống
you will understand the meaning of

Thế nào là tình yêu thương nhân loại
Youth’s devotion to mankind,

Và tình yêu trai gái của lứa tuổi đôi mươi.
love for the opposite sex at age twenty.

Những ngày hè nắng cháy
On humid and hot summer days

Con sẽ có thì giờ đi mạo hiểm đó đây
you will have time to explore the world

Đối diện với cuộc đời,
To cope with life

Đối diện với chính bản thân con.
To explore and face your own self

Dù tuổi đời có ba mươi năm cách biệt,
Although it’s thirty years between your age and mine

Bố con mình khôn lớn trong hai đại lục khác nhau,
And different are the continents we grew up on

Bố con mình khôn lớn trong hai đại lục khác nhau,
And different are the continents we grew up on

Bố vẫn thấy rằng
I still see

Cha con mình còn nhiều điểm tương đồng.
plenty of similarities between you and me.

Khi con hiểu thế nào là
When your time comes and you

Không mà như có, có mà như không
Understand that anything can be here today yet gone tomorrow

Cho dù bố không còn nữa
And that I will one day leave this world

Nhưng bố vẫn còn đó, con yêu!
But I will always love you, my precious son!

Nguyễn Đàm Duy Trung
September 1992

CON ÚT TÔI

ÚT ĐÃ LỚN KHÔN VÀ BAY NHẨY ĐÓ ĐÂY

MY YOUNGEST SON

Thương tặng Út Steven ĐHS

To my cherished son ĐSHS

Hồng Vân diễn ngâm

&&&

Ăn sáng xong, cha con tôi đi học,

Breakfast over, my son and I went to school.

Khi tới trường, ông nhóc nhoẻn miệng cười:

When we reached his school, the little guy said smilingly:

“Bố ơi, cho con mười đồng bạc,

“Dad, please give me ten dollars;

Sáng đi vội, không ai làm sandwich cho con!”

Nobody packed lunch for me this hectic morning!”

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn,

Reaching over, with a kiss he said:

“Bố đi kẻo trễ, năm đôn tốt rồi!” (1)

“Please don’t be late for work, five dollars is good enough!” (1)

Ông nhóc quay mặt, mỉm cười,

He looked back with a smile,

Dơ tay hắn vẫy, “Bye” rồi hắn đi.

waved his hand and said “Bye, bye!”

Trong xe, ông bố thầm thì:

In the car his father murmured to himself:

“Thằng bé tuy vậy, ‘từ bi’ hết mình.

“Little boy, you are already so ‘compassionate’

Khi nào bố hết giấy xanh, (2)

When I run out of my green bills, (2)

Con cho bố mượn tới ngày lãnh lương.

Please lend me some until my next payday.

Hôm đó, bố sẽ bồi thường,

Come that day, I will compensate by

Cả vốn lẫn lãi, bố thương con nhiều!”

returning to you both capital and interest,

Plus giving you much additional love, my precious son!

Nguyễn Đàm Duy Trung
February 1992