BÀI 13 – DÙ CHO THOÁT XÁC, MÃI CÒN YÊU THƯƠNG

Love constant beyond Death

&&&

The final shadow that will close my eyes.
will in its darkness take me from white day,
and instantly untie the soul from lies
and flattery of death, and find its way,
and yet my soul won’t leave its memory
of love there on the shore where it has burned:
my flame can swim cold water
and has learned to lose respect for laws’ severity.
My soul, whom a God made his prison of,
my veins, which a liquid humor fed to fire,
my marrows, which have gloriously flamed,
will leave their body, never their desire;
they will be ash but ash in feeling framed;
they will be dust but will be dust in love.
F. De Quevedo

BÀI 13 –
DÙ CHO THOÁT XÁC,
MÃI CÒN YÊU THƯƠNG

Bóng tối đã khép làn mi,
Liệu chăng đã lấy mất đi bóng ngàỵ
Rút hồn khỏi dối gian ngay,
Phỉnh nịnh cõi chết, lối này ta đi.
Ra đi, hồn nhớ những gì,
Tình yêu bãi biển, thân thì đốt tan.
Lửa ta bơi, nước lạnh ran,
Không thèm chấp nữa, thế gian luật rừng.

Hồn ta, Thượng Ðế giam bưng,
Máu trong huyết quản cháy bừng lửa thiêng.
Tủy xương ngạo nghễ cháy điên,
Ta đây lìa bỏ chỉ riêng tình mình.
Thịt da thành bụi, bụi tình,
Trở thành tro bụi, tro tình, tro yêụ.

Đàm Trung Phán chuyển ngữ “Love constant beyond Death” của F. De Quevedo

July 28, 2006

2 thoughts on “BÀI 13 – DÙ CHO THOÁT XÁC, MÃI CÒN YÊU THƯƠNG

  1. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – Phần 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

  2. Pingback: HỒNG VÂN DIỄN NGÂM THƠ ĐÀM TRUNG PHÁN – PHẦN 2 | Nguyễn Đàm Duy Trung's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.